Det kan ske for alle, og alle skal være i stand til at træde til i tilfælde af akut hjertestop. Alt for mange danskere har enten glemt deres førstehjælpskursus eller har aldrig modtaget et. Derfor har vi lavet en kort guide til, hvordan du håndterer akut hjertestop. Det er alfa omega, at der tilbydes hjælp hurtigt i tilfælde af hjertestop. Hvis den hjertestops-ramte ikke modtager hjælp inden for få minutter, risikerer personen at få varige hjerneskader.

Skrid til handling

Der er desværre en uhyggelig tendens, som socialpsykologer kalder for ”bystander-effekten”. Dette betyder i bund og grund, at hvis en person er i nød, har de større chance for at få hurtig hjælp, hvis der er få personer tilstede, end hvis der er mange personer tilstede. Derfor reagerer folk hurtigere, hvis de ser en nødlidende person på en landevej, end hvis de ser en nødlidende person på storgaden.

Der er flere grunde til, at vi mennesker reagerer sådan. En stor del af problemet er simpelthen, at de fleste danskere har berøringsangst, når det kommer til førstehjælp. De tror ikke, at de kan hjælpe, og de frygter, at de gør mere skade end gavn. I stedet håber de på, at andre mennesker vil tage ansvaret og hjælpe den ramte. Denne følelse bliver forstærket, når vi befinder os sammen med mange andre mennesker. I sådanne situationer tænker de fleste mennesker ”En anden skal nok hjælpe”, men hvis alle tænker sådan, så er der ingen, der hjælper hurtigt nok.

Men heldigvis er denne ”bystander-effekt” ikke svær at bryde. Hvis blot én person træder til og hjælper den ramte, så er andre mennesker også villige til at hjælpe. Derfor kan alle være med til at hjælpe den hjertestops-ramte, også selvom du ikke kan førstehjælp. Ved at hjælpe personen efter bedste evne vil ”bystander-effekten” blive brudt, og andre mennesker vil forhåbentligt også træde til og tilbyde hjælp.

Sådan træder du til i tilfælde af akut hjertestop

Mange danskere har berøringsangst med hensyn til hjertestop, da de tror, at det er svært at yde førstehjælp. Faktisk er det ikke så kompliceret at hjælpe personer, der har fået hjertestop. Du skal blot følge overlevelseskædens fire elementer, som består af følgende:

  • Tidlig erkendelse og hurtig alarmering
  • Tidlig start af hjerte-lunge-redning
  • Tidlig brug af hjertestarter
  • Efterbehandling

Hvis disse fire elementer opfyldes, kan mange hjertestops-relaterede dødsfald undgås.

Tidlig erkendelse og hurtig alarmering

For at øge chancerne for overlevelse, hos den hjertestops-ramte, er det vigtigt at identificere problemet. Hvis en person klager over smerter i brystet, så skal du tilkalde hjælp, da dette kan være et tegn på en blodprop eller begyndende hjertestop.

Hvis du støder på en nødlidende person, der ligger på gaden, er det ligeledes vigtigt at identificere problemet. Du skal altid undersøge om personen trækker vejret normalt og er ved bevidsthed. Undersøg om personen er ved bevidsthed ved at ruske let i den ramtes skuldre samt tale og råbe til personen. Hvis personen ikke reagerer, er han bevidstløs. Hvis personen er bevidstløs, skal du råbe efter hjælp, da det er fysisk krævende at give førstehjælp alene.

Du undersøger om personen har normal vejrtrækning ved først at skabe en fri luftvej for den ramte. Dette gøres ved at lægge en hånd på den ramtes pande og forsigtigt bøje personens hoved bagover, hvorefter du løfter den ramtes hage således, at munden er lettere åbnet. Herefter skal du se, om den ramtes brystkasse hæver sig. Udover dette skal du lægge hovedet ned til den ramtes mund og føle efter udånding mod din kind. Lyt ligeledes efter vejrtrækning hos den ramtes mund og næse.

Når du har udført ovenstående, skal du ringe 112. Hvis den ramte trækker vejret normalt, lægges personen i et aflåst sideleje. Hvis personen har unormal vejrtrækning og ikke er ved bevidsthed, skal du anmode om en hjertestarter. Du er nu klar til at påbegynde hjerte-lunge-redningen.

Tidlig start af hjerte-lunge-redning og tidlig brug af hjertestarter

Efter du har ringet 112 er det vigtigt, at du påbegynder hjerte-lunge-redning med det samme. Du skal placere din håndrod midt på brystkassen, hvorefter du giver 30 tryk efterfulgt af kunstigt åndedræt, hvor du laver to indblæsninger. Hvis du er alene, skal du ikke løbe rundt efter en hjertestarter, du skal i stedet gentage ovenstående proces indtil redningsmandskabet ankommer. Hvis der er flere hjælpere tilstede, skal én af de tilstedeværende hente en hjertestarter, mens de resterende foretager hjerte-lunge-redning. Hvis i er flere tilstede, bør I skiftes til at give hjerte-lunge-redning. I kan for eksempel. aftale, at hver person giver hjerte-lunge-redning i 2 minutter, hvorefter en anden person træder til. Det er en god idé at skiftes til hjerte-lunge-redning, da det er fysisk krævende, og efter kort tid begynder de fleste at blive trætte.

Så snart der er en hjertestarter tilstede, skal du aktivere den og følge instruktionerne. Hjertestarteren har grundige instruktioner, og det er tilladt for alle at anvende en hjertestarter. Når redningsmandskabet ankommer, tager de over og sørger for efterbehandlingen.

Lær mere om førstehjælp og hjertestop

Det er svært at vide, hvordan du vil reagere når et andet menneskes liv, pludselig afhænger af dig. I sådanne tilfælde hviler der et stort pres på dig, og det er vigtigt, at du ikke går i panik. Desværre har de fleste danskere ikke fået undervisning i førstehjælp, siden de fik kørekort. Dette medfører, at mange danskere går i panik og bliver passive tilskuere, når de ser en nødlidende person. Den bedste måde at undgå panik er ved at være forberedt på det værste. Derfor er det altid en god idé at få genopfrisket sin førstehjælp. Man bliver ikke mester i førstehjælp ved at læse en kort guide på internettet. Det er først, når man fysisk har prøvet at give førstehjælp, at man er helt forberedt. Derfor tilbyder vi kurser i førstehjælp og brugen af hjertestartere.

Hvis du gerne vil vide mere om vores førstehjælpskurser, er du velkommen til at kontakte os på telefon 26 82 82 67 eller på vores mail kontor@hjertestartnu.dk, hvor vi står klar til at hjælpe dig.

Start et hjerte, red et liv

Log in with your credentials

Forgot your details?